Sport Sciences and Athletes Health Research and Implementation Centre

Sport Sciences and Athletes Health Research and Implementation Centre

Müdürlük

MERKEZ MÜDÜRÜ;  

Doç. Dr. Yaşar TATAR (Müdür – Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD)

 MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI;

Yrd. Doç. Dr. İ. Banu AYÇA (Müdür Yardımcısı - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)