Sport Sciences and Athletes Health Research and Implementation Centre

Sport Sciences and Athletes Health Research and Implementation Centre

Kurullar / Komisyonlar / Koordinatörlükler

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Yaşar TATAR (Müdür – Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD)

Yrd. Doç. Dr. İ. Banu AYÇA (Müdür Yardımcısı)  (Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü)

Prof. Dr. Osman Hakan GÜNDÜZ (Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD)

Prof. Dr. Bülent EROL (Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji ABD)

Prof. Dr. Hasan Birol ÇOTUK (Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Nusret RAMAZANOĞLU (Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Şahin ÖZEN (Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü)